• Wat moet je zoal doen voor het spelen van een wedstrijd. Kijk hier voor meer uitleg

  Algemeen

  Op wedstrijddagen, is bij VVIJ een wedstrijdsecretariaat ingericht. Zij zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid van scheidsrechters en spelers.

  • Op het wedstrijdsecretariaat wordt verder gezorgd voor:
  • ontvangst van leider/coaches van de tegenpartijen
  • ontvangst van scheidsrechters
  • de indeling van speelvelden en kleedruimten
  • de uitslagen van de wedstrijden op die dag
  • het op de juiste manier invullen en inleveren van de wedstrijdformulieren
  • alle regelende taken om de door- en voortgang van de wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.

  Op de wedstrijddagen hangt op de publicatie borden aan de ingang van het sportpark een overzicht van alle wedstrijden die dag met de indeling van de speelvelden en kleedkamers.
  N.B.: Het wedstrijdsecretariaat is bestemd voor leiders, coaches en scheidsrechters; niet voor spelers of ouders.

  Aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat.

  Zowel bij thuis- als uitwedstrijden meldt de leider/trainer zich ruim voor aanvang van de ontmoeting bij het wedstrijdsecretariaat.
  Aldaar verneemt hij op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld en in welke kleedkamer het team zich kan omkleden.
  Bij sommige verenigingen moet borg worden betaald voor de kleedkamersleutel.
  Vanaf de D-pupillen moet door de leider een zgn. wedstrijdformulier worden ingevuld.


  Spelerspas

  Alle spelende KNVB-leden, vanaf de D-pupillen, moeten in het bezit zijn van een spelerspas.
  Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers.
  De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:Spelerspas1

  • De identiteit van de speler
  • Of de speler lid is van de KNVB
  • Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging
  • Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen B-junior mee bij C?
  • Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

  Geen pas = niet spelen!

  Wedstrijdformulier

  wedstrformDe E- en F-pupillen hebben geen wedstrijdformulieren. Hier wordt gewerkt met uitslagenlijsten, die door de thuisspelende vereniging worden verzorgd.
  Vanaf de D-pupillen moet vóór elk competitie- of bekerduel een wedstrijdformulier worden ingevuld. Het thuisspelende team moet de formulierenset leveren. Deze formulieren liggen bij het wedstrijdsecretariaat.
  Zowel de thuisspelende club als de bezoekers moeten het formulier volledig invullen (het KNVB-nummer van VVIJ is ??????).
  Vul ook de regel bij assistent-scheidsrechter in.
  Hierna gaat het setje naar de scheidsrechter die op zijn beurt de ingevulde spelers en wisselspelers controleert aan de hand van de spelerspassen.

  Als de wedstrijd is afgelopen, vult de scheidsrechter de uitslag in. Ook controleert hij de ingevallen wisselspelers en de spelers die rode of gele kaarten hebben gekregen.
  Nadat de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen de formulierenset hebben ondertekend, krijgt de bezoekende vereniging een exemplaar. De thuisclub dient zorg te dragen voor verzending naar de KNVB.
  Na een uitwedstrijd dient het ontvangen exemplaar van het wedstrijdformulier nog dezelfde dag ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van VVIJ.

  Let op: Als een vakje of regel op het formulier niet of onjuist is ingevuld leidt dat tot een boete voor VVIJ.

  Een dringend verzoek aan de leiders/coaches en aanvoerders: vul het wedstrijdformulier juist en compleet in. De wedstrijdsecretaris kan achteraf geen correcties uitvoeren.