• Beste VVIJ-er,

  Woensdag 27 juni 2018 staat er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering gepland.
  Alle VVIJ leden, ook de ouders van onze spelende jeugd, zijn van harte welkom om van het bestuur te horen wat de plannen zijn voor de toekomst. 
  Wij hopen vele leden te verwelkomen op 27 juni in ons clubhuis.

  U komt toch ook?

  Via een mail naar penningmeester@vvij.nl kunt u de notulen van de vorige vergadering en de begroting voor seizoen 2018/2019 opvragen.

  Dit wordt alleen verstuurd naar mailadressen zoals die bekend zijn in onze ledenadministratie.

  Met sportieve groet,

   

  Namens het Bestuur van VVIJ

   

  Nancy van Tergouw

  Marielle Slenders

  Ad Mandersloot

  Chantal van den Pol - de Cocq