•  

   

  Beste VVIJ-er,

  Woensdag 15 juni 2022 staat er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering gepland.

  De agenda voor deze vergadering bestaat uit de volgende punten:
  - Mededelingen vanuit het bestuur
  - Notulen vorige algemene leden vergadering - goedkeuring
  - Begroting
  - Nieuwe kledinglijn VVIJ
  - Stand van zaken sponsorcommissie
  - Update en stand van zaken vanuit de projectgroep
  - Verkiezing nieuwe bestuursleden
  - aftreden
  - voorzitter: Nancy van Tergouw
  - voorzitter: Marielle Slenders
  - penningmeester: Ad Mandersloot
  - secretaris: Marco Zomer

  Kandidaten voor het nieuwe bestuur
  - voorzitter:
  - Metin Canbolat
  - Rob de Vries
  - penningmeester: John Goes
  - secretaris: Ralf Bunnik
  - Vrijwilligers bij VVIJ
  - Wat verder ter tafel komt.

  Alle VVIJ leden, ook de ouders van onze spelende jeugd, zijn van harte welkom om van het bestuur te horen wat de plannen zijn voor de toekomst van VVIJ.

  Kom naar de ALV op woensdag 15 juni om 20.00 uur in ons clubhuis.

  Via een mail te sturen naar secretaris@vvij.nl kunt u de notulen van de vorige ALV en de begroting voor seizoen 2022/2023 opvragen. Dit wordt alleen verstuurd naar de mailadressen zoals die bekend zijn in onze ledenadministratie.

  Met sportieve groet,
  Namens het Bestuur van VVIJ

  Nancy van Tergouw
  Mariƫlle Slenders
  Ad Mandersloot
  Marco Zomer
  Fitah Ben Amar
  Ton Ros
  Eric Bulkmans