• Beste VVIJ-er,

  Donderdag 27 juni 2019 staat er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering gepland.
  Alle VVIJ leden, ook de ouders van onze spelende jeugd, zijn van harte welkom om van het bestuur te horen wat de plannen zijn voor de toekomst. 
  Wij hopen vele leden te verwelkomen op 27 juni in ons clubhuis.

  De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

  - Mededelingen vanuit het bestuur

  • Clubhuis dicht op maandag en dinsdag

  - Notulen vorige vergadering

  - Begroting

  - Nieuw kascommissielid

  - VVIJ schoon en Rookvrije generatie

  - Plan sponsorcommissie

  - Presentatie doelen jeugd

  - Projectgroep opstarten vrijwilliger zijn bij VVIJ

  U komt toch ook?

  Via een mail naar penningmeester@vvij.nl kunt u de notulen van de vorige vergadering en de begroting voor seizoen 2019/2020 opvragen.

  Dit wordt alleen verstuurd naar mailadressen zoals die bekend zijn in onze ledenadministratie.

  Met sportieve groet,

  Namens het Bestuur van VVIJ

  Nancy van Tergouw

  Marielle Slenders

  Ad Mandersloot

  Chantal van den Pol - de Cocq