• Technische Commissie

  VVIJ heeft gekozen voor een eenduidige visie op onze kinderen beter te leren voetballen: Het voetbalspel is als vertrekpunt gekozen wat wil zeggen dat zoveel mogelijk ingrediënten van het voetbalspel terug te zien zijn in de trainingsvormen doordeweeks.

  Ingrediënten van de wedstrijd terug laten komen in de training

  • Van wezenlijk belang is het feit dat in een vorm slechts 2 teams te zien zijn (geen drie of meer, want dat is in de wedstrijd ook niet). Beide hebben tegenovergestelde belangen. De een valt aan en de ander verdedigt. Beiden beogen de wedstrijd te winnen. Dat is immers het doel van een wedstrijd.
  • Tevens dienen beide partijen te kunnen scoren op een of meerdere doelen. Die doelen staan tegenover elkaar. Er is dus sprake van richting.
  • Er dient sprake te zijn van keuzevrijheden van spelers. Spelers bepalen in de wedstrijd zelf hun eigen keuzes. Dit naar aanleiding van wat de situatie in de wedstrijd vraagt. Tegenstanders en medespelers bepalen mede die situatie. Een trainer helpt daarbij in het maken van de juiste keuze. Betekent dus dat de beperking om spelers maximaal 1,2,3 keer te laten raken één is die wedstrijdonecht is. De speler doet dan een kunstje omdat de trainer dat verplicht, niet omdat de situatie erom vraagt. Aan te raden is spelers te helpen in het maken van de juiste keuze ipv deze te beperken middels wedstrijd-onechte keuzes.
  • De wedstrijd speelt zich af in een afgebakende ruimte. Deze is rechthoekig. Ook de trainingsvorm dient afgebakend te zijn.
  • De bal is vrij en is nooit echt in bezit van een speler. De bal kan immers altijd afgepakt worden.
  • In de wedstrijd handelen spelers om trachten een goal te maken of samen die te voorkomen. Daarvoor dienen ze te passen, aan te nemen, schieten, dribbelen, vrij te lopen, aan te bieden, te jagen, te dekken, rugdekking te geven en noem maar op. Deze handelingen komen allemaal terug in de vormen zodat het moment, snelheid, positie of de richting van de spelers beïnvloedt kan worden door de trainer/coach.
  • Dit alles dient te worden gespeeld binnen de algemeen geaccepteerde spelregels. Van belang is zoveel mogelijk spelregels ook van toepassing te laten zijn in de trainingen.

  Vereenvoudigen van het voetbal
  Om spelers veelal in de situatie te brengen om te leren voetballen kan de trainer een keuze maken om dit te vereenvoudigen. Denk aan het 11:11 vereenvoudigen naar bijvoorbeeld 8:8, 7:7, 6:5, 4:4, 3:2, 2:1, 1:1, etc. Van belang is dus zoveel mogelijk ingrediënten (hierboven beschreven) van het voetbalspel terug te laten komen, zodat in de trainingsvorm een situatie ontstaat die erg lijkt op de wedstrijdsituatie. Hoe echter de situatie, hoe leerzamer de training voor onze kinderen. Dit maakt dat spelers meer plezier beleven aan het voetbal. Immers, ze kunnen de keuzes beter maken en uitvoeren. Succeservaringen dus.

  Geschikte Oefenstof
  De KNVB heeft een nieuw hulpmiddel voor trainers om oefenstof te vinden die panklaar gebruikt kan worden. De KNVB-TRAININGSPLANNER. Uitermate geschikt voor jeugdtrainers van VVIJ. Ga naar http://trainers.voetbal.nl/trainingsplanner. De oefenstof met iets grotere aantallen is ook zeer geschikt voor junioren.