• Opzeggen lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap van VVIJ is alleen mogelijk door het formulier opzegging lidmaatschap compleet in te vullen en te ondertekenen.

  Het formulier opzeggen lidmaatschap kan je >> hier downloaden.

  Procedure afmelding lidmaatschap VVIJ

  • Wees er van bewust dat je bij opzegging van je lidmaatschap tijdens het lopende seizoen (1 juli tot 30 juni) contributie verschuldigd bent tot het einde van het seizoen.
  • Lever het ingevulde formulie aan het einde van het seizoen samen met je kleding in bij de kledingcommissie.
  • Het formulier wordt door de kleding commissie ingeleverd bij de ledenadministratie.
  • De ledenadministratie verwerkt de opzegging en zorgt ervoor dat u de borg voor de kleding terug krijgt.
  • In het geval van openstaande KNVB boetes of achterstallige contributie kan opzegging niet plaats vinden en loopt het lidmaatschap en daarmee de contributie door.