• Normen & Waarden commissie

  De Commissie Waarden en normen is verantwoordelijk voor alle zaken rond gedragsregels, waarden en normen binnen VVIJ.
   
  Functie Naam E-Mail
   Voorzitter  Marc Boschman  waarden-normen@vvij.nl
   Lid  Danielle Theeuwsen  waarden-normen@vvij.nl
   Lid  Arnold de Koning  waarden-normen@vvij.nl


  Doelstelling

  Voor een club als VVIJ is het van groot belang om duidelijke afspraken met elkaar te hebben over hoe bestuur, leden, vrijwilligers en (betaalde) trainers met elkaar en onze gasten omgaan. Die staan beschreven in de statuten. VVIJ heeft sinds enige jaren deze regels bij elkaar in een document gezet welk elk team elk jaar met elkaar dient te bespreken.

  Problemen worden in beginsel opgelost daar waar ze ontstaan. Bv. Als er in een elftal iets speelt zijn leid(st)er en train(st)er daar als eerste verantwoordelijk voor. Wanneer het te gecompliceerd of moeilijk is kan dit direct voor advies aan W&N voorgelegd worden. In overleg wordt dan bepaald of dit met advies en/of ondersteuning intern kan worden opgelost of dat er meer bij nodig is. De meeste zaken kunnen met wat advies en ondersteuning zelf worden opgelost. Blijkt het te te ingewikkeld dan kan, via het bestuur, de commissie de opdracht krijgen dit verder te onderzoeken en het bestuur van een advies te voorzien. 

  De procedure hieronder in een schema.

  Downloads

  De volgende downloads van de Normen en Waarden commissie zijn beschikbaar: