• Digitaal inschrijfformulier

    Wil je lid worden van VVIJ of je zoon/dochter opgeven als lid? Vul dan onderstaand inschrijfformulier volledig in. Omdat we geen bedrijf zijn, maar een vereniging moeten we de club samen draaiende houden. Alle leden, maar ook ouders en/of verzorgers moeten hun steentje bijdragen als vrijwillger. Want zonder vrijwilligers hebben we geen leuke vereniging!

    Wanneer wij deze ontvangen, behandelen wij de aanvraag en sturen het formulier door naar de coördinator.

  • Aspirantlid aanmelden

    Failed to get form (status code for url http://data-proxy.default.svc.cluster.local/aanmeldenaspirantlid-form?clientId=E3amXaJ33k: {"http_code":"HTTP\/1.1 500 Server Error","Server":"nginx","Date":"Tue, 30 May 2023 04:33:31 GMT","Content-Type":"application\/json;charset=utf-8","Content-Length":"57","Connection":"keep-alive","Access-Control-Allow-Origin":"*","Strict-Transport-Security":"max-age=15724800; includeSubDomains"})