• Op de komende algemene ledenvergadering nemen een aantal leden van de kascommissie na jaren van trouwe en gewaardeerde diensten afscheid.
   
  Daarom is de kascommissie op zoek naar nieuwe leden voor deze belangrijke commissie. De werkzaamheden betreffen het minimaal 1 keer per jaar samenkomen met de penningmeester om de jaarstukken te controleren en de gevoerde administratie, die de basis vormt van deze jaarstukken. Gemiddeld nemen de werkzaamheden dus een paar uur per seizoen in beslag.
   
  Heb je interesse om in de komende ALV namens de leden, de kascommissie te versterken of wil je meer informatie ontvangen? Meld je dan door een mail te sturen naar: penningmeester@vvij.nl.
   
  Tot 18 december bij de ALV in ons clubhuis.