• Contributie

  De contributies worden in principe betaald door middel van automatische incasso. Bij aanmelding is automatische incasso verplicht. Dit is zowel voor u, als voor ons de meest praktische manier van betalen. 2 maal per jaar, eind augustus en 2 januari worden de automatische incasso's uitgevoerd.

  Leden die geen automatische incasso willen afgeven, dienen de contributie per jaar vooruit te betalen.
  De betaling dient plaats te vinden in de maand augustus. Bij niet tijdige betaling mag er niet getraind en gespeeld worden.

  Overige zaken
  Wij werken met de Upas, gaarne een kopie van de Upas digitaal indienen voor 1 juli van elk jaar bij de ledenadministratie zodat dan de contributie kan worden vergoed.

  Soms kunt u in omstandigheden verkeren. waardoor betaling van de contributie een probleem kan geven. Wij kunnen dan als ledenadministratie meedenken. hoe een en ander kan worden aangepakt. zeker daar waar het om jeugdleden gaat.
  Wij verwachten dan wel dat u ons tijdig inlicht en niet afwacht. totdat de problemen te groot worden.

  Hel best kunt u dan contact opnemen per e-mail: ledenadministratie@vvij.nl

  De contributie geldt voor het gehele jaar
  Voor de duidelijkheid, het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar erop, dit staat helemaal los van het moment van starten van de trainingen en wedstrijden. Het jaarbedrag wordt in kwartalen geint.

  Als u zich aanmeldt bent u voor het hele seizoen lid. dit geldt ook bij opzegging, u moet voor het hele seizoen betalen. U kunt tussentijds alleen opzeggen of overschrijven als u het hele seizoen betaald heeft.. Verder verzoeken wij u bij verhuizingen. of bij verandering van bank dit tijdig, liefst per e-mail aan de ledenadministratie door te geven.

  Mariette van de Brugge Secretariaat en Ledenadministratie:  ledenadministratie@vvij.nl

  Contributie WIJ seizoen 2017-2018
  De contributiebedragen (per half jaar) voor het seizoen 2017-2018 zijn als volgt:

  Senioren: € 115,50
  JO19, JO17, JO15, JO14 : € 104,00
  JO13, JO12, JO11, JO10, JO9, JO8, 7x7 : € 97,00
  Mini - pupillen: € 91,00
  Senioren 35 +: € 79,00
  Sen G voetbal:  € 73,50
  Niet spelende leden: € 39,00

  Borg kledingplan vanaf de 7x7 voor alle spelende leden € 25,00

  Inschrijf geld (eenmalig) € 5,00
  Bijdrage miniveldjes (eenmalig) € 20,00