• Contributie

  De contributies worden in principe betaald door middel van automatische incasso. Bij aanmelding is automatische incasso verplicht. Dit is zowel voor u, als voor ons de meest praktische manier van betalen. 2 x per jaar, eind augustus en begin januari worden de automatische incasso's uitgevoerd.

  Leden die geen automatische incasso willen afgeven, dienen de contributie per jaar vooruit te betalen.
  De betaling dient plaats te vinden in de maand augustus. Bij niet tijdige betaling mag er niet getraind en gespeeld worden.

  Overige zaken
  Wij werken met de U-pas, graag een kopie van de U-pas digitaal indienen vóór 1 juli van elk jaar bij de ledenadministratie, zodat dan de contributie kan worden vergoed.

  Soms kunt u in omstandigheden verkeren, waardoor betaling van de contributie een probleem kan zijn. Wij kunnen dan als ledenadministratie meedenken, hoe een en ander kan worden aangepakt, zeker daar waar het om jeugdleden gaat.
  Wij verwachten dan wel dat u ons tijdig inlicht en niet afwacht, totdat de problemen te groot worden.

  U kunt het beste contact opnemen per e-mail: ledenadministratie@vvij.nl

  Het lidmaatschap geldt voor het gehele jaar
  Voor de duidelijkheid, het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar erop, dit staat helemaal los van het moment van starten van de trainingen en wedstrijden. Het jaarbedrag wordt in 2 termijnen geincasseerd.

  Als u zich aanmeldt, bent u voor het hele seizoen lid. U kunt tussentijds alleen opzeggen of overschrijven als u het hele seizoen betaald heeft. Verder verzoeken wij u bij verhuizingen of bij verandering van bank dit tijdig per e-mail aan de ledenadministratie door te geven.

  Contributie VVIJ seizoen 2022-2023

  De contributiebedragen m.i.v. 1 januari 2023 (per half jaar) zijn als volgt:

  Senioren: € 135,50
  O14 - O19 : € 114,00
  08 -  O13 : € 107,00

  O6 - O7 (mini's): € 91,00

  Kleuters/Peuters : € 60,00 (20 weken)

  Senioren 35 +: € 79,00
  Senioren G voetbal:  € 73,50
  Niet spelende leden: € 39,00

  De contributie van VVIJ is voor spelers vanaf de O8 inclusief het kledingplan. Spelers krijgen van VVIJ een tenue (shirt en broekje) in bruikleen.

  Borg kledingplan voor alle spelende leden € 25,00

  Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00 (inclusief bijdrage kunstgrasveld)