• VVIJ heeft een clubcultuur waar wij trots op kunnen zijn, deze cultuur heeft zij oorsprong vanuit het verleden en wil zich ook uitdragen in de toekomst, de doelstelling is deze cultuur te behouden en te onderhouden.
  Functie Naam E-Mail
  Voorzitter wrnd Henny Peek vhtcommissie@vvij.nl
  Secretariaat

  Henny Peek

  vhtcommissie@vvij.nl
  Lid Hennie Both vhtcommissie@vvij.nl
  Lid

   

  vhtcommissie@vvij.nl
  Lid

  Jac. van Elteren

  vhtcommissie@vvij.nl

  Lid

  Corry Schoone

  vhtcommissie@vvij.nl

  De letters VHT staan voor Verleden Heden en Toekomst, de VHT commissie is een klankbord voor het bestuur en haar leden.

  Werkwijze
  De commissie heeft een adviserende stem aan het bestuur, er mogen vragen aan het bestuur worden gesteld met betrekking van zowel het jeugdbeleid en seniorenbeleid en die het algemene verenigingsbelang betreffen.
  Vanuit alle commissies die vragen oproepen met betrekking tot de historie van VVIJ en die niet door het bestuur kan worden beantwoord,worden door het bestuur ter tafel gebracht naar de commissie VHT.

  Organisatie
  Organisatorisch gezien valt de VHT onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.