• Bestuursstructuur VVIJ

  Het bestuur van VVIJ heeft de structuur van de verschillende commissies onderverdeeld in teams.

  Hiervoor is gekozen om het algemene belang van de vereniging beter te kunnen dienen.

  Onder team voetbalzaken valt, zowel Technische Zaken als Wedstrijd Zaken, voor de jeugd en de senioren onder één verantwoordelijke.

  Voor Team Technische Zaken is Fitah Ben Amar verantwoordelijk en onderdeel van het bestuur.

  Voor Team Wedstrijd Zaken is dat Arnold de Koning.

  Ieder team heeft een voorzitter, deze voorzitter is onderdeel van het bestuur (de groene vakjes).

  Het voltallige bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (blauwe vakjes) samen met de voorzitters van de teams.

  In onderstaand organogram zie je de structuur. Hierin kan je ook terugvinden welke commissies

  onder wel team vallen en wie daar het aanspreekpunt is.

  Mocht je vragen hebben aan één van de commissieleden, kan je via onderstaande mailadressen contact opnemen.