• Bestuursstructuur VVIJ

    De bestuursstructuur van VVIJ is ingedeeld in 6 verschillende clusters. Elk cluster bestaat uit één of meer commissies en heeft een eigen voorzitter. De 6 voorzitters maken ook deel uit van het bestuur. Onderstaand schema geeft weer hoe de clusters zijn opgedeeld en welke voorzitters er namens die clusters in het bestuur zitten.