• Bestuursstructuur VVIJ

    Het bestuur van VVIJ heeft de structuur van de verschillende commissies onderverdeeld in teams.
    Hiervoor is gekozen om het algemene belang van de vereniging beter te kunnen dienen.


    Mocht je vragen hebben aan één van de commissieleden, kan je via onderstaande mailadressen contact opnemen.