• Woensdag 13 december staat er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering gepland.
    Alle leden, ook de ouders van onze spelende jeugd, zijn van harte welkom om van het nieuwe bestuur te horen wat de plannen zijn voor de toekomst.
    Wij hopen vele leden te verwelkomen op 13 december in ons clubhuis.