•  

  Beste VVIJ-er,

   

  Donderdag 15 december 2022 staat er om 20:00 uur een Algemene Ledenvergadering gepland in ons clubhuis.

  Wij nodigen onze leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.

   

  De Agenda voor deze avond:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststellen notulen ALV 15 juni 2022

  4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken

  5. Financiƫn

      - Financieel jaarverslag 2021-2022

      - Bijgestelde begroting 2022-2023

      - Vaststellen contributie per 1-1-2023

  6. Plannen voor het vrijwilligersbeleid vanaf seizoen 2023/2024

  7. Korte update vanuit de diverse commissies

  8. Rondvraag en sluiting

   

  Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken (agendapunt 4) kunnen tot en met maandag 5 december worden ingediend via secretarisvvij@gmail.com.

   

  Het financieel jaarverslag 2021-2022 en de bijgestelde begroting 2022-2023 kunnen worden opgevraagd via secretarisvvij@gmail.com.

   

  Bestuur VVIJ