• Allen,

  Het seizoen, hoe raar ook gelopen, loopt weer ten einde.

  Dit betekent dat we een aantal zaken met elkaar moeten afronden zoals hieronder beschreven.

  Sluiting sportpark:

  Vrijdag 10 juli is de laatste mogelijkheid om te trainen waarna het sportpark voor 3 weken gesloten zal zijn. Maandag 3 augustus gaan we weer open en kan er getraind gaan worden volgens het nieuwe trainingsschema wat binnenkort gedeeld gaat worden.

  De aankomende weken kunnen ook gebruikt worden door de nieuwe teams om alvast te starten met trainen. Reserveer een plekje via planning@vvij.club.

  Inleveren materialen:

  Trainingsmaterialen kunnen op 4 en 5 juli, tussen 13:00 en 16:00 uur worden ingeleverd. Op deze dagen organiseren we ook activiteiten voor de jeugd en valt dit dus mooi samen.

  Inleveren oude sleutels:

  Ook het inleveren van oude sleutels kan op 4 en 5 juli tussen 13:00 en 16:00 uur. De betaalde borg zal in de week daarna worden teruggestort.

  Inleveren kleding/sleutels voor leden die stoppen:

  Trainers en leiders die stoppen met hun vrijwilligersactiviteiten, worden verzocht om in bruikleen verkregen kleding zoals trainingspakken, jassen en polo’s in te komen leveren. Hiervoor is op 17 juni van 19:30 tot 20:30 uur de Kledingcommissie aanwezig op het sportpark.

  Op een later tijdstip zullen we de data voor uitgifte van trainingsmaterialen en dergelijke voor het nieuwe seizoen communiceren.

  Een grote dank aan iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de vereniging en alvast een prettige vakantie toegewenst.

  Sportieve groet,

  Bestuur VVIJ