Cookie beleid VVIJ

De website van VVIJ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

VVIJ wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat alle vormen van ongewenst gedrag worden voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon heeft de taak het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid te bevorderen. Hij is hiervoor door het Algemeen Bestuur aangesteld. Je kan de gedragscode van de vertrouwenscontactpersoon hieronder lezen of downloaden.

Bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon

1. Een luisterend oor bieden als er sprake is van ongewenst gedrag, maar verdere actie niet wordt gewenst.
2. Problemen van VVIJ-leden met betrekking tot ongewenst gedrag in behandeling nemen. Oftewel: ondersteunen, begeleiden, adviseren om het probleem bespreekbaar te maken en een oplossing te vinden. Bij ernstige problemen een bemiddelaar in te schakelen of door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de KNVB.
3. Gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over het beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.


Gedragscode inzake vertrouwelijkheid

1. De vertrouwenscontactpersoon is gecertificeerd en gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op hem doen of tot wie hij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
2. De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens gebeurt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf maakt.
3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in punt 4.
4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
a. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
b. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
c. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
d. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
e. De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
5. Als zo'n situatie zich voordoet, bespreekt de vertrouwenscontactpersoon zijn redenen om de geheimhouding te doorbreken met een vertrouwenspersoon van de KNVB alvorens de geheimhouding te doorbreken.
a. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
b. Als het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenscontactpersoon betrokkenen onverwijld naar een vertrouwenpersoon van de KNVB.


Procedure

De vertrouwenscontactpersoon probeert door verwijzing of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.

Als zich een situatie bij VVIJ voordoet die in strijd is met de algemene gedragscode dan kan klaagster/klager een schriftelijke klacht indienen bij de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon neemt de klacht in behandeling en beoordeelt de klacht.

De vertrouwenscontactpersoon hoort de klaagster/klager en aangeklaagde afzonderlijk. De aangeklaagde kan zich laten bijstaan door een door hem of haar zelf te kiezen persoon. De vertrouwenscontactpersoon kan getuigen en andere betrokkenen horen. Deze zijn verplicht tot het geven van de gewenste informatie.

Voor alle zaken die te maken hebben met klachten over fysieke omgang (seksueel grensoverschrijdend gedrag daarbij inbegrepen) alsook in die gevallen waarin een meisje/vrouw vraagt om een vrouwelijke vertrouwens(contact)persoon, draagt de vertrouwenscontactpersoon de zaak actief in een zeer vroegtijdig stadium over aan een KNVB vertrouwenspersoon.

Binnen 30 dagen na schriftelijke melding van de klacht komt de vertrouwenscontactpersoon tot een beslissing, tenzij hij goede redenen heeft om langer de tijd te nemen. Deze beslissing zal binnen 30 dagen na de schriftelijke melding van de klacht worden medegedeeld aan klaagster/klager,  aangeklaagde en het bestuur. Zij kunnen tegen de beslissing in beroep gaan bij het bestuur.

De vertrouwenscontactpersoon legt halfjaarlijks op anonieme basis verantwoording af aan het bestuur en jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering over de voorgelegde casus en genomen beslissingen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!