Cookie beleid VVIJ

De website van VVIJ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Agressieprotocol

Agressieprotocol

VVIJ wil haar leden, vrijwilligers en bezoekers de gelegenheid bieden om in een sportieve, prettige en veilige omgeving te voetballen en te supporten. Agressie en geweld horen daar niet bij. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden. Met dit protocol heeft VVIJ duidelijke afspraken wat te doen bij incidenten van agressie en geweld. Je kan het pestprotocol hieronder lezen of downloaden.

Dit verstaat VVIJ onder agressie en geweld
Agressie en geweld zijn iedere gewelddadige, intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlating of gedraging naar personen of goederen en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen schelden, aannemen van een dreigende houding, bedreigingen uiten, schoppen, slaan, belemmeren van de doorgang, bedreiging met een scherp voorwerp, verwonden, spugen, vernielen van materiaal, etc.

Wanneer, waar en op wie is het agressieprotocol van toepassing
Dit protocol is van toepassing bij agressie en geweld op het terrein van VVIJ. Daarmee is dit protocol van kracht op de velden, langs de lijn, in de kleedkamer, in het Clubhuis, op de parkeerplaats (al is deze grond in het bezit en onder beheer van de gemeente) en fietsenstalling. Dit protocol is van toepassing op alle leden van VVIJ, haar vrijwilligers en/of medewerkers en haar bezoekers. Spelers die geen onderdeel zijn van het team dat speelt, betreden niet het speelveld en komen niet in de kleedkamers. Voor overtreding van deze regels heeft VVIJ sancties vastgelegd, zie bijlage 1.

Het agressieprotocol

1. Agressie en geweld worden niet geaccepteerd
2. Incidenten worden gemeld aan de coördinator van de commissie Sportiviteit en Respect. Ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.
3. Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd door VVIJ.


Verdediging bij agressie en geweld

Het uitgangspunt is dat je nooit zelf agressie of geweld gebruikt. Als je persoonlijk wordt aangevallen, dan mag je wél jezelf verdedigen of bevrijden. De kracht die je daarbij gebruikt, moet in verhouding staan tot wat je wordt aangedaan. Je mag hiermee geen andere bedoeling hebben.

Hoe te handelen bij agressie en geweld (binnen het veld)

1. Bij incidenten met agressie of geweld binnen het veld wordt in beginsel opgetreden door de scheidsrechter.
2. Als agressie of geweld niet afdoende met behulp van de spelregels kan worden gestopt, treedt de coach of leider van het team van VVIJ waarbij het incident plaatsvindt, de-escalerend op en assisteert desgewenst de scheidsrechter.
3. Wanneer een speler van VVIJ als (mede) agressor wordt beschouwd, neemt de coach of leider direct de benodigde maatregelen bijvoorbeeld door de speler te wisselen.
4. Als een speler van VVIJ slachtoffer is van agressie of geweld, neemt de coach of leider direct de benodigde maatregelen om het slachtoffer te beschermen.
5. Wanneer nodig: vraag om assistentie bij het wedstrijdsecretariaat. En schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal twee personen. Informeer of er een EHBO’er, arts en/ of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan assisteren.
6. Als inzet van politie of ambulance noodzakelijk is, bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures. Vertel aan de hulpdiensten waar je bent, wat er gaande is, of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
7. De scheidsrechter bepaalt het verdere wedstrijdverloop.
8. Informeer uiteindelijk de commissie Sportiviteit en Respect. Zij overleggen met het bestuur van VVIJ over de vervolgstappen.


Hoe te handelen bij agressie en geweld (binnen het veld)

1. Bij incidenten met agressie en/of geweld wordt opgetreden. In beginsel wordt degene van wie de agressie uitgaat hierop aangesproken en wordt hem/haar gemaand de agressie te stoppen. Dit handelen is gericht op de-escalatie.
2. Is het voorgaande niet afdoende, geef grenzen en consequenties aan om duidelijk te maken dat er een keuze is tussen het zoeken naar een oplossing of het ondernemen van vervolgstappen.
3. Als deze vervolgstappen niet helpen, sla dan alarm. Let hierbij op gevaar en neem geen onnodige risico’s. Als er sprake is van persoonlijke bedreiging en de eerdere stappen hebben niet geholpen, sla altijd alarm. Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal twee personen. Informeer of er een EHBO’er, arts en /of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan assisteren.
4. Als inzet van politie of ambulance noodzakelijk is, bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures. Vertel aan de hulpdiensten waar je bent, wat er gaande is, of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
5. Informeer uiteindelijk de commissie Sportiviteit en Respect. Zij overleggen met het bestuur van VVIJ over de vervolgstappen.


Afhandeling en nazorg

Direct na het incident moet de rust en veiligheid worden hersteld.

Geef het/de slachtoffer(s) en de betrokkenen steun bijvoorbeeld op het veld, in de kantine of kleedkamer. Zorg dat er EHBO wordt verleend. Bekijk of verdere medische hulp nodig is, zo nodig na overleg met arts, huisartsenpost en/of spoedeisende hulp. Breng het slachtoffer en andere betrokkenen wanneer nodig naar huis.

Ook ‘lichtere incidenten’ kunnen veel impact hebben. Bied altijd hulp aan voor de verwerking. Wanneer gewenst kan de vertrouwenscontactpersoon van VVIJ worden ingeschakeld.

De commissie Sportiviteit en Respect kan helpen
Twijfel niet om contact met de commissie Sportiviteit en Respect op te nemen. Zij zijn ervoor om een goed en sportief verenigingsklimaat te bewaken. Zij komen in actie bij agressie en geweld.

1.
- Zij kunnen verhaal halen bij de betrokken personen. Dit kan via e-mail, telefoon of een afspraak
- Zij melden aan het bestuur dat er een incident heeft plaatsgevonden. Het bestuur beslist of op bestuursniveau contact moet worden opgenomen met de andere vereniging.
- Bij jeugdspelers informeren zij de ouders dat VVIJ een onderzoek zal instellen naar het incident.
- Indien noodzakelijk maken zij melding van het incident bij de KNVB.
- Als er een andere vereniging bij betrokken is, wordt contact gezocht met het wedstrijdsecretariaat van de andere club.
2. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit wordt met een advies van een mogelijke sanctie aan het bestuur gestuurd. Voor de sancties wordt de tabel uit bijlage 1 als leidraad gebruikt.
3. Het bestuur neemt een besluit over de straf. Zij informeren de betreffende personen hierover.
4. In Sportlink wordt bij de betreffende speler een aantekening gemaakt.
5. De commissie Sportiviteit en Respect houdt contact met slachtoffer(s) en betrokkenen tot alles is afgerond. Zo blijft er aandacht voor nazorg van eventuele slachtoffers.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!